อัพเดทจังหวัดที่ต้องกักตัว

อัพเดทล่าสุด จัดหวัดที่ต้องกักตัว 10-14 วัน

กระทรวงมหาดไทย ได้เพิ่มเติมรายงานจังหวัดต้องกักตัว จังหวัดที่มีประกาศหรือคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุม ให้กักตัวในที่อยู่อาศัยเมื่อเดินทางเข้ามา ล่าสุดมี 37 จังหวัด แล้ว ดังนี้ ภาคเหนือ 12 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว และลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

ทัวร์เที่ยวไทย

ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 5000 จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

โครงการ“ทัวร์เที่ยวไทย” สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐจะช่วยจ่าย 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ในราคาแพ็คเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านคน รายละเอียดมีดังนี้  1.สำหรับโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย จะมีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ให้แก่ประชาชน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ที่มีอายุตั้งแต่อายุ …