ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 5000 จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

ทัวร์เที่ยวไทย

โครงการ“ทัวร์เที่ยวไทย” สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐจะช่วยจ่าย 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ในราคาแพ็คเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านคน

รายละเอียดมีดังนี้ 

1.สำหรับโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย จะมีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ให้แก่ประชาชน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป 

2. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องเดินทางท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ โดยนักท่องเที่ยวต้องเลือกบริการนำเที่ยวในราคา 12,500 บาทต่อโปรแกรมขึ้นไป

3. สำหรับบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้อง ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน โดยในโปรแกรมจะต้องระบุชื่อโรงแรม ชื่อร้านอาหารที่อยู่ในโปรแกรมให้ชัดเจน จากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะประเมินเพื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการด้วยโปรแกรมที่เสนอมา ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาทต่อโปรแกรม 

4. บริษัททัวร์แต่ละแห่งจะรับลูกค้าได้ไม่เกิน 1,000 ราย ซึ่งผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ต้องเข้าไปเลือกโปรแกรมผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วเลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจ จากนั้นจึงติดต่อบริษัทนำเที่ยวโดยจะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น 

picture credit : Freepik